Vai taisnība, ka ES gatavojas aizliegt kūpinājumus?

Nē. “Brisele” (šajā gadījumā – visu dalībvalstu un Eiropas Komisijas eksperti) ir vienojušies noteikt zemāku policiklisko aromātisko ogļūdeņražu pieļaujamo līmeni kūpinājumos. Tās ir vēzi izraisošas vielas, kas rodas dažādos rūpnieciskos procesos – ne tikai kūpinot, bet arī, piemēram, žāvējot. Jaunās normas tika pieņemtas 2011.gadā, nosakot trīs gadu pārejas laiku.

Šis lēmums nenozīmē tradicionālo kūpināšas metožu aizliegumu – kaitīgo ogļūdeņražu līmeni iespējams samazināt, kūpinot arī koka dūmos, bet izvēloties piemērotu malku, izvairoties no tauku pilēšanas ugunī u.c.

Eiropas Komisija ir gatava meklēt risinājumus, lai novērstu kaitējumu uzņēmējdarbībai, taču šajā gadījumā nepieciešami pārliecinoši pierādījumi, ka ogļūdeņražus to ražotajos produktos nav iespējams samazināt līdz noteiktajai normai. Kā zināms, Latvijas šprotēm jau iepriekš tika piešķirts šāds izņēmuma statuss.

Avots – http://ec.europa.eu/latvija/stereotypes/index_lv.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.